Kako funkcioniše Bakalnica?

Bakalnica je novi koncept internet prodaje hrane i proizvoda za domaćinstvo sa ciljem očuvanja životne sredine, a po izuzetno niskim cenama. Bakalnica prodaje savršeno ispravne proizvode koji bi se inače bacili ili uništili. Razlozi za to su brojni, a najčešće je u pitanju kratak period do isteka roka, zatim prekomerna proizvodnja određenog proizvoda u odnosu na potrebe tržišta, promena ambalaže, oštećena ambalaža, kao i vansezonski proizvodi.

Procenjuje se da se u Srbiji godišnje baci oko 250 hiljada tona hrane. Naš cilj je da, međusobnom saradnjom dobavljača, partnera i vas – naših kupaca, smanjimo količinu bačene hrane, čime ćemo zajedno doprineti očuvanju životne sredine u kojoj živimo, a pojedinačno uštedeti znatnu količinu novca.